No NIDN NIY Nama Dosen Unit Kerja Prodi Status Dosen
1 2112057601 12108040 Abdul Azis, M.H.I Akhlak dan Tasawuf Dosen tetap
2 2121037601 12108042 Chafid Wahyudi, M.Fil.I Akhlak dan Tasawuf Dosen tetap
3 2119047201 12108006 Rosidi, M.Fil.I Akhlak dan Tasawuf Dosen tetap
4  2117097201 12108056 Ahmad Syatori, S.Ud., M.Fil.I Akhlak dan Tasawuf Dosen tetap
5 12108027 Subchan, M.Fil.I Akhlak dan Tasawuf Dosen tetap
6 12108043 Soelaiman, M.H.I Akhlak dan Tasawuf Dosen tidak Tetap