No NIDN NIY Nama Dosen Unit Kerja Prodi Status Dosen
1 2106118001 12108046 Mohamad Anas, ST., M.Th.I Ilmu Al Qur’an dan Tafsir Dosen tetap
2 2124077301 12108005 Muhamad Musyafa’, S.Pd.I., M.Th.I Ilmu Al Qur’an dan Tafsir Dosen tetap
3 2120128305 12108047 Fathur Rozi, M.H.I Ilmu Al Qur’an dan Tafsir Dosen tetap
4 2126117801 12108010 Achmad Imam Bashori, S.Ud., M.Th.I Ilmu Al Qur’an dan Tafsir Dosen tetap
5  2109048703 12108009 Kusroni, S.Ud., M.Th.I Ilmu Al Qur’an dan Tafsir Dosen tetap
6  2123098405 12108055 Muhammad Kudhori, S.Ud., M.Th.I Ilmu Al Qur’an dan Tafsir Dosen tetap
7 12108048 Abdurrachman Achmad Agil, Lc., M.H.I Ilmu Al Qur’an dan Tafsir Dosen tidak tetap
8 12108019 Dr. Damanhuri, M.A Ilmu Al Qur’an dan Tafsir Dosen tidak tetap
9 12108021 Dr. H. Mohammad Nu’man, M.Ag Ilmu Al Qur’an dan Tafsir Dosen tidak tetap
10 Drs. H. A. Cholil Zuhdi, M.Ag Ilmu Al Qur’an dan Tafsir Dosen tidak tetap
11 Ahmad Mirzaq, Lc., M.Pd.I Ilmu Al Qur’an dan Tafsir Dosen tidak tetap
12 Moh. Abdul Lathif, M.Pd.I Ilmu Al Qur’an dan Tafsir Dosen tidak tetap